Możliwość komentowania Jakie są często spotykane metody wyceny spółek została wyłączona

Jakie są często spotykane sposoby wyceny spółek

Wycena firm – jakie są najczęściej używane metody
Na rynku gospodarczym bardzo często dochodzi do zmian własnościowych w firmach. Dotyczyć to będzie zarówno niewielkich podmiotów, jak również koncernów i korporacji. We wszystkich jednak przypadkach aby strony mogły się porozumieć, to będzie niezbędne zrobienie odpowiedniej wyceny. Umożliwi ona ustalenie wartość sprzedawanej firmy, do jakiej będą się mogli odnieść kupujący i sprzedający. Ale trzeba mieć świadomość tego, że wycena spółek jest znacznie trudniejsza niż przykładowo nieruchomości. Wynika to z tego, że w niejednym przypadku poza składnikami majątkowymi firmy dysponują również biznesowymi kontraktami, technologiami czy też mocną marką na rynku. Dlatego też w każdym przypadku warto dobrać odpowiednią do konkretnej sytuacji metodę wyceny, przez co można będzie otrzymać najlepiej wyznaczoną wartość. Obecnie najczęściej używana jest majątkowa wycena, opierająca się na wyznaczeniu wszystkich składników majątku i osobno zobowiązań. Po odjęciu od siebie tych wartości otrzymuje się końcową wartość firmy, która będzie punktem wyjścia do negocjacji. Ta metoda dobrze się sprawdza przy niewielkich firmach, przy większych dużo bardziej dokładna będzie metoda nazywana dochodową. W jej przypadku zwraca się przede wszystkim uwagę na finansowe przepływy i możliwe do uzyskania dochody, jakie są możliwe do osiągnięcia. Przez wiele osób to oba właśnie uznawana jest za najbardziej wiarygodną i dającą najlepszy rezultat. Kolejną z często stosowanych metod jest wycena zwana porównawczą, która bierze pod uwagę podobne przedsiębiorstwa z branży.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.